Levering en retour

Ik doe mijn best de bestelling zo spoedig mogelijk bij je af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 14:00 worden gedaan, probeer ik dezelfde dag nog te verzenden. Dit lukt echter niet altijd, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van je bestelling iets langer duren. Lukt het me niet om, om wat voor reden dan ook de levertijd niet te halen, dan breng ik je hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Hou er rekening mee dat ik een eenvrouwszaak ben, en dat het soms iets langer kan duren voordat ik je bestelling kan versturen. Ik hou je altijd zo goed mogelijk op de hoogte van je bestelling. 

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorging van PostNL. Over het algemeen zal de aflevering de eerstvolgende werkdag tussen 9:00 en 18:00 plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Leveringvoorwaarden

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Kaartjes van Studio Gooi, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Kaartjes van Studio Gooi het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Kaartjes van Studio Gooi kan tegenwerpen.

Levertijd 

 1. De door Kaartjes van Studio Gooi opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Kaartjes van Studio Gooi door Kaartjes van Studio Gooi schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Kaartjes van Studio Gooi niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Ben je niet tevreden, dan mag je het product retouneren:

Je kan je online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals hierboven genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

Je kan je beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via maaike@studiogooi.nl. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Kaartjes van Studio Gooi, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de je tijdig van je herroepingsrecht gebruik hebt gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Kaartjes van Studio Gooi heeft geretourneerd, dan zal Kaartjes van Studio Gooi eventuele door jouw betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst volledig geretourneerde bestelling terugbetalen.  
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Kaartjes van Studio Gooi voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument, tenzij de consument een volledige bestelling retourneert met een minimumwaarde van € 25 (exclusief verzendkosten).